Skip to content

Politica de prelucrare a datelor personale

S.C. TEHNO BIONIC S.R.L., cu sediul în Buzau, Str. Agriculturii, Nr.55, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J10/97/2000 având cod de inregistrare fiscala RO12742534, denumita in continuare SALIN.RO, este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către SALIN.RO numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către SALIN.RO numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

 • “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Scopurile si temeiul prelucrarii datelor personale

SALIN.RO prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților;

Scopurile colectării datelor sunt:

 • prelucrarea comenzilor
 • prelucrarea cererilor de returnare
 • informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor
 • evaluarea produselor si serviciilor oferite
 • activități comerciale
 • activități administrative
 • activități de statistică
 • activități de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

Cui transmitem datele cu caracter personal

SALIN.RO poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii bancare, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de contabilitate, imputerniciti ai SALIN.RO ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de SALIN.RO, conform conditiilor din prezenta Politica.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. atat timp cat avem nevoie de acestea pentru executarea comenzii dvs. dar nu mai putin decat termenele impuse de legislatie. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă o impune.

În ce țări prelucram datele dvs. cu caracter personal

SALIN.RO stocheaza și prelucreaza datele cu caracter personal pe teritoriul României dar este posibil să transferăm anumite date cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare HTTPS si le stocam pe servere securizate.

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

 • dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.;
 • dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție
 • dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat;
 • dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată pe adresa de email salin@tehnobionic.ro

Inainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. În acest sens, SALIN.RO va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, SALIN.RO se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.